Hvem er vi?
Blumensaat Fugt- og Byggeteknik Aps er et mindre rådgiverfirma med lang erfaring indenfor rådgivning og årsagsanalyse ved tagkonstruktioner. Firmaet besidder stor ekspertise inden for tagdækninger, grønne tage og P-dæk membraner.
Blumensaat Fugt og Byggeteknik Aps er stiftet i 2013 med det formål, at tilbyde rådgivning indenfor tagkonstruktioner, fugtrelaterede problemstillinger ved klimaskærmen og i særdeleshed indenfor alle konstruktioner, hvor tagpap/membraner og tagfolie indgår som det vandtætnende lag.
I august 2013 opstartede Blumensaat Fugt- og Byggeteknik Aps med kontor i Randers. Firmaet beskæftiger sig med:
  • Rådgivning indenfor skadessager, hvor der er anvendt tagpap- og membran løsninger
  • Dampspærre problematikker i tage og facader
  • Fugtophobninger i facader
  • Undersøgelser af bygninger med trækgener og kulde-nedfald
  • Indeklimaundersøgelser herunder undersøgelser for PCB- og bly- holdige materialer i forbindelse med nedbrydning af bygninger eller ved renoveringssager
  • Skimmelsvampundersøgelser incl. årsagsanalyse
  • Fugt- og relativ luftfugtighedsregistreringer
  • Udarbejdelse af projektmateriale i forbindelse med skimmelsanering
  • Syns- og skønsmand ved civilretten i bl.a. Horsens og Ålborg i sager vedr. tagpap
Udover ovenstående besidder Blumensaat Fugt- og Byggeteknik Aps lang erfaring indenfor:
 
Byggetekniske problemstillinger indenfor beton- og tegltage specielt med hensyn til problemstillinger vedrørende undertage, herunder diffusionsåbne undertage.Blumensaat Fugt- og Byggeteknik Aps har stor indsigt i anvendelsesmulighederne / begrænsningerne for diffusionsåbne undertage.
 
Ved dampspærreproblematikker har Blumensaat Fugt- og Byggeteknik Aps lang og tilbundsgående erfaring med rådgivning / skadesanalyse i konstruktioner, hvor der er indbygget Hygrodiode / fugtadaptive dampspærre.
I de senere år er der kommet flere forskellige typer fugtadaptive dampspærre på markedet, (IcoVario, Isover Vario, Raw Intello med flere). Ved anvendelse af fugtadaptive dampspærre kræver det special viden, for at kunne udnyttet disse dampspærres specielle egenskaber optimalt