Forside Udskriv
Blumensaat Fugt- og Byggeteknik ApS.

 

Der er ikke nogen nyheder tilgængelig i øjeblikket.
Fugtmåling i bygningskonstruktioner
Indbygget fugt i bygningskonstruktioner er en af de hyppigste årsager til skader i bygningsdele. Blumensaat Fugt- og Byggeteknik råder over udstyr til non destruktiv fugtmåling i bygningskonstruktioner. Derudover foretager vi fugtskanning af varme og kolde tagkonstruktioner.

I henhold til Sbi-anvisning 224 ”Fugt i Bygninger” fremgår følgende:

"Undersøgelse af tagisolering kan ske ved at foretage en skanning af taget med en tagskanner suppleret med opskæringer og veje-tørre-veje prøver for kalibrere skanningen."
  
Af BYG-Erfa blad (27)10 03 23 ”Fugtmåling i underlag for tagpap og tagfolie” anbefales det:
”Inden efterisolering oven på et tag anbefales undersøgelse af fugtindholdet i det underliggende:
  • isoleringsmateriale i varme tage
  • træbaserede materiale under tagmembranen i kolde tage
Ved mistanke om opfugtning er det hensigtsmæssigt, at bestemme omfanget med henblik på at
fastlægge det nødvendige indgreb.
I varme tage medfører for højt fugtindhold i isoleringen under en tagmembran kraftig forringelse af varmeisoleringsevnen.
I kolde tage medfører for højt fugtindhold
i et træbaseret underlag for en tagmembran risiko for
vækst af trænedbrydende svampe.”

 
Fugtskanningen udføres med en Tramex DEC tagskanner, som kalibreres efter et tørt område på tagfladen, hvorefter der køres over tagfladerne. På skannerens display aflæses værdier som  nedfældes på tagplaner. Tallene, som måles er alle relative i forhold til det kalibrerede udgangspunkt. For at omsætte disse værdier til absolutte værdier udtages prøver af isoleringen. Prøverne hjemtages til laboratorium, hvor de veje-tørre prøves og fugtindholdet i materialet bestemmes.

Af SBI - Anvisning 230 "Anvisning om Bygningsreglement 2010" fremgår følgende af kapitel 4.1 stk 6:
"Fugtkravet kan eftervises ved måling af fugtindhold i materialer og bygningsdele før ibrugtagning. Ifølge bestem-melserne om krav i byggetilladelser i kapitel 1.4, stk. 2, nr. 4, skal fugtmålingen foretages af en sagkyndig, som efterfølgende skal afgive en erklæring om fugtforholdene. Erklæringen kan være en del af den fugttekniske dokumentation, jf. afsnittet nedenfor om fugtteknisk dokumentation. Der er ingen specifikke krav til den sagkyndiges organisatoriske placering, og denne kan med fordel udføre sit arbejde som et integreret led i byggeriets tilblivelse.
Kravene til en fugtsagkyndig og dennes opgaver beskrives i vejledningen Krav til fugtteknisk dokumentation samt fugtsagkyndiges kompetencer og virke (Erhvervs- og Byggestyrelsen, 2011)."

Blumensaat Fugt- og Byggeteknik har stor erfaring i kontrol af fugtindhold i materialer og bygningsdele og vi råder forskellige forskellige håndholdte fugtmåler, såvel indstiksmålere som non-destruktive instrumenter.
 

Design by CB Reklame   |   Powered by Webex